Bach bloesem therapie tijdens de zwangerschap

Wat is Bach Bloesem?


Bach bloesem remedies zijn vloeibare plantenextracten die positief inwerken op emoties. Voorbeelden van dergelijke emoties zijn gebrek aan zelfvertrouwen, neerslachtigheid, stress, piekeren, overbezorgdheid en schuldgevoelens.
Een Bach bloesem heeft de eigenschap om negatieve emoties om te buigen in hun positieve pool. Zo zal iemand met een minderwaardigheidsgevoel bij het innemen van een bepaalde Bach bloesem terug in zichzelf geloven en met meer zelfvertrouwen de zaken aanpakken.

Negatieve emoties worden niet onderdrukt maar omgebogen in hun positieve pool zoals bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen in zelfzekerheid of ongeduld in innerlijke rust.
Van waar komt de naam "Bach bloesem"?
Dr. Edward Bach heeft de Bach bloesem eind vorige eeuw ontdekt. Hij leefde van 1886 tot 1936 en het is vooral na zijn dood dat de Bach bloesem een enorme bekendheid verworven heeft. Dr Bach ontdekte 38 verschillende Bach bloesems die elk inwerken op een specifieke emotie.
Nu worden Bach bloesems gebruikt bij o.a. druk zijn, concentratieproblemen, neerslachtigheid, stress, vrijer ademhalen, moeilijk zwanger worden.


Emotioneel tijdens je zwangerschap? Bach bloesems helpen!
Geen wisselende stemmingen
Kalmte en rust
Geen lusteloosheid
Zorgen maken
Neerslachtigheid
Verdraagzaamheid
Zwangerschap en wisselende stemmingen gaan meestal samen. Het ene moment voel je je stralend en blij en het andere moment ziet je overal problemen en voel je je zelfs zwaar neerslachtig. Je wordt werkelijk een speelbal van je eigen emoties. Deze situatie is zeer belastend voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Bach bloesems gaan de stemmingswisselingen verminderen en zorgen voor meer evenwicht waardoor men het gevoel heeft niet meer overgeleverd te zijn aan zijn emoties.
Onder invloed van de wisselende hormonenspiegel kan je tijdens de zwangerschap plots hevige reacties hebben. Die voelen heel bedreigend aan en je zal merken dat je snel in paniek raakt. Bepaalde Bach bloesems, die verwerkt zitten in de zwangerschapssamenstelling, zorgen ervoor dat kalmte en rust de bovenhand krijgen tijdens de zwangerschap.
Omwille van de algemene uitputting, vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap, heb je maar weinig zin om iets te doen. Het ontbreekt je aan de nodige vitaliteit en levenskracht waardoor je meer geleefd wordt dan dat je er daadwerkelijk zelf aan deelneemt. De Bach bloesems zorgen ervoor dat je, ondanks de moeheid, voldoende vreugde aan het leven beleeft en actief eraan deelneemt.
Tijdens de zwangerschap maken de meeste vrouwen zich overmatig zorgen over de baby in hun buik, jij misschien ook wel. Je voelt je soms overbezorgd en heel bang dat er eventueel iets zou mislopen tijdens de zwangerschap. De spanning heeft onbewust ook uitwerking op de foetus en kan zorgen voor een slechte nachtrust. Wat de bevalling betreft maken ze zich reeds maanden op voorhand zorgen. Bach bloesems zorgen ervoor dat men de nodige voorzichtigheid toont tijdens de zwangerschap maar dat er geen bange overbezorgdheid is die de zwangerschap negatief beïnvloedt.
Meestal is er sprake van wisselende stemmingen, maar het is echter ook mogelijk dat je je gedurende de ganse zwangerschap meer neerslachtig voelt dan vrolijk. Je sluit je af van de buitenwereld, hebt geen zin in iets, voelt je zwaarmoedig, vindt het allemaal zinloos... De Bach bloesems kunnen je helpen door de donkere wolken te verdrijven zodat de zon weer kan schijnen in jouw leven.
Bepaalde vrouwen zijn tijdens de zwangerschap echt niet te genieten. Misschien ben jij ook wel zo iemand die kritiek heeft op alles wat je doet en het altijd beter weet. Je kan niks meer verdragen en wordt slechtgezind bij het minste wat tegenslaat. Daar kunnen de Bach bloesems helpen om verdraagzamer te zijn en ook de goede bedoelingen te zien van wat de anderen doen.


Ik ga samen met jou een flesje samenstellen.

30 min consult inclusief 30 ml flesje bach bloesem.

15.00 euro


Ook bij mij te bestellen bach bloesem rescue remedie in een 30 ml flesje voor maar 10 euro.